Діловий світ. Глава держави — імператор; законодавчий орган — двопалатний парла­мент (Палата представників і Палата радників); грошова одиниця — ієна (10 сентів).

Глава держави — імператор; законодавчий орган — двопалатний парла­мент (Палата представників і Палата радників); грошова одиниця — ієна (10 сентів).

За економічними показниками Японія —друга після США. Майже 98% енергоресурсів вводиться із-за кордону. Власними продовольчими товарами країна забазпечена на 40%. В Японії працюють 52 атомні електростанції. Середньомісячний прибуток японської сім'ї — 60 тис. йен, або 5,2 тис. до­ларів. 84% японців мають власні автомобілі, здебільшого це машини, що ви­пускають концерни «Нісан» і «Хонда». Щороку японцями продається до 5 млн. автомобілів.

Імпорт з Японії в Україну — транспортні засоби, машини й електротехніч­не обладнання, прилади й апарати, продукція хімічної промисловості. Екс­порт з України — метали та вироби з них, продукція тваринництва, рослин­ництва, хімічної промисловості. Об'єднуючи свої інтереси з інтересами родини, а на роботі — з інтереса­ми групи, японець автоматично просувається одночасно зі своїми колегами службовими сходинками нагору, а досягши певного рівня — покірливо чекає, поки буде висунутий у верхній ешелон. Через це так важливо для японців бути «вірним» своїй фірмі, державі, нації, самовіддано відстоювати інтереси свого етносу. Правилом хорошого тону в Японії вважається вийти з відпустки на тиждень раніше передбаченого терміну.

Японці — народ з особливими, сталими традиціями. З дитинства японець виховується в дусі «групової солідарності», вчиться обмежувати свої особистісні пориви, стримувати амбіції, не випинати сильні сторони. За японсь­кою мораллю, взаємозалежність є основою людських стосунків.

Японські менеджери не віддають накази, а лише натякають на те, що не­обхідно зробити. Загальна обов'язкова ввічливість створює клімат, у якому здається, що підлеглі тихо й мирно отримують поради. Це й є засобом підтри­мання ієрархії: вказівка, засвоєння, підкорення.

Індивідуалізм з його культом свободи особи в такому розумінні неприпу­стимий. Знайди групу, до якої б ти належав, — проповідує японська мораль. Будь вірний їй і покладайся на неї. Поодинці ж ти не знайдеш свого місця в житті, загубишся в його хитросплетіннях. Без почуття залежності не може бути по­чуття впевненості. Лише поводячись таким чином, вважають японці, будеш мати успіх.

З великим упередженням в Японії ставляться до жінки-бізнесмена. За японськими традиціями жінка повинна відповідати за справи вдома. Як по­гано не поводився б чоловік з дружиною, вона не повинна ображатись. Пове­стися чоловіку інакше — означає втратити гідність і загубити роль голови сім'ї.


0879513074199070.html
0879566139288614.html
    PR.RU™